Archive

September 2020

Browsing

Chơi và chỉnh sửa nhanh hơn: Nhận GPU lớn Bạn là một game thủ, nhà thiết kế hay biên tập video? Trong trường hợp này, RAM, ổ cứng và thậm chí cả bộ xử lý (vi xử lý) của máy tính không phải là mối quan tâm chính của bạn. Cạc đồ họa của bạn chịu trách nhiệm về cách máy tính của bạn xử lý chỉnh sửa video và chơi game. Vì vậy, nếu…

Trung tâm bảo mật của Bộ bảo vệ Windows của Microsoft đang nhận được các tính năng mới với Bản cập nhật dành cho người sáng tạo mùa thu, nhưng các công cụ chống vi-rút của bên thứ ba tốt nhất vẫn tốt hơn. Với Bản cập nhật Windows 10 Creators vào mùa xuân này, Bộ bảo vệ Windows đáng kính đã được đặt một tên mới – Trung tâm Bảo mật Bộ bảo vệ…