Đây là mã code nhé các bạn.
Nếu thấy hay bấm nút theo dõi và đăng ký với nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều

javascript:
function unicodeToChar(text) {
return text.replace(/\u[dA-F]{4}/gi,
function(match) {
return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\u/g, ”), 16));
});
}

var bodyHTML = document.body.innerHTML;
var viewerng_link = bodyHTML.slice(bodyHTML.search(‘ bodyHTML.search(‘application/pdf’) – 6);

var rawLnk = unicodeToChar(viewerng_link);

var http = new XMLHttpRequest,
url = rawLnk.slice(6, rawLnk.search(‘ds=’) – 1),
params = rawLnk.slice(rawLnk.search(‘ds=’));
http.open(“POST”, url, !0), http.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”), http.onreadystatechange = function() {
if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {
var a = http.responseText;
var b = a.slice(a.search(‘pdf’) + 6, a.length – 2);
window.location.href = b;
}
}, http.send(params);

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/tong-hop/

Author

1 Comment

Write A Comment