Các bạn làm theo các bước này:
Bước 1: Mở file pdf trong google drive, thu nhỏ lại khoảng từ 70-80%.
Bước 2: Nhớ load toàn bộ các trang của file pdf.
Bước 3: Nhấn F12, chọn tab console rồi paste đoạn code này vô:

let jspdf = document.createElement( “script” );
jspdf.onload = function () {
let pdf = new jsPDF();
let elements = document.getElementsByTagName( “img” );
for ( let i in elements) {
let img = elements[i];
console.log( “add img ” , img);
if (!/^blob:/.test(img.src)) {
console.log( “invalid src” );
continue ;
}
let can = document.createElement( ‘canvas’ );
let con = can.getContext( “2d” );
can.width = img.width;
can.height = img.height;
con.drawImage(img, 0, 0);
let imgData = can.toDataURL( “image/jpeg” , 1.0);
pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’ , 0, 0);
pdf.addPage();
}
pdf.save( “download.pdf” );
};
jspdf.src = ‘ /jspdf/1.5.3/jspdf.debug.js’ ;
document.body.appendChild(jspdf);

Bước 4: Nếu vẫn bị lỗi các bạn làm lại tương tự như bước 1 nha.

Theme music: Harmony – Ikson

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/tong-hop/

Author

3 Comments

  1. グエンゴック カイン Reply

    bị lỗi net::ERR_ABORTED 404 là sao ad ơi

  2. Thật tuyệt vời! Mong bác ra thêm tutorial tải Docx và video nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn! Cảm ơn bác vì đã chia sẻ!

Write A Comment