Các bạn làm theo các bước này:
Bước 1: Mở file pdf trong google drive, thu nhỏ lại khoảng từ 70-80%.
Bước 2: Nhớ load toàn bộ các trang của file pdf.
Bước 3: Nhấn F12, chọn tab console rồi paste đoạn code này vô:

let jspdf = document.createElement( “script” );
jspdf.onload = function () {
let pdf = new jsPDF();
let elements = document.getElementsByTagName( “img” );
for ( let i in elements) {
let img = elements[i];
console.log( “add img ” , img);
if (!/^blob:/.test(img.src)) {
console.log( “invalid src” );
continue ;
}
let can = document.createElement( ‘canvas’ );
let con = can.getContext( “2d” );
can.width = img.width;
can.height = img.height;
con.drawImage(img, 0, 0);
let imgData = can.toDataURL( “image/jpeg” , 1.0);
pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’ , 0, 0);
pdf.addPage();
}
pdf.save( “download.pdf” );
};
jspdf.src = ‘ /jspdf/1.5.3/jspdf.debug.js’ ;
document.body.appendChild(jspdf);

Bước 4: Nếu vẫn bị lỗi các bạn làm lại tương tự như bước 1 nha.

Theme music: Harmony – Ikson

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/tong-hop/

Author

3 Comments

  1. Thật tuyệt vời! Mong bác ra thêm tutorial tải Docx và video nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn! Cảm ơn bác vì đã chia sẻ!

Write A Comment