Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trọn Bộ
– Nghe và tải MP3 trên Google Drive:
– Tải “Kinh Lăng Nghiêm – HT Thích Duy Lực dịch” PDF tại:
– Tải “Giảng Giải Kinh Lăng Nghiêm – HT Thích Duy Lực” PDF tại:
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chính pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Trong kinh Pháp Diệt Tận có nói rất rõ ràng: “Vào thời mạt pháp kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hoại diệt trước hết, sau đó, các kinh khác dần dần biến mất.” Nếu như kinh Thủ Lăng Nghiêm không bị biến mất thì thời kỳ chính pháp vẫn còn tồn tại. Do đó hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết tâm huyết để thọ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết hạnh nguyện để hộ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm làm cho kinh Thủ Lăng Nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, xiển dương sâu rộng khắp nơi, lưu truyền đến mọi ngóc ngách ở trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần, khắp tận hư không pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nay vẫn còn thời chính pháp đang tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh.

Tại sao lại nói kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước tiên? Vì một điều quá chân thực, kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thân của đức Phật, kinh Thủ Lăng Nghiêm là xá lợi của đức Phật, kinh Thủ Lăng Nghiêm là tháp miếu chân thực của đức Phật. Do vì đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quá chân thực, nên toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về bốn lời khai thị thuộc bản tính thanh tịnh sáng suốt (Tứ chủng thanh tịnh minh hối), phần hai mươi lăm vị Thánh nói về pháp tu chứng viên thông, và phần năm mươi hiện tượng ấm ma. Những đạo lý được đề xuất trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, một mặt đúng là chính pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma, quỷ quái, bàng môn ngoại đạo không thể ẩn dấu tung tích được.

Một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức tạp nham “chuyên đuổi mồi bắt bóng”, với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn, họ không có được sự uyên bác thực sự và không có trí tuệ chân thực, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ.

Chúng ta là những người tu học Phật pháp, nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này, do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Vì sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chính pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Chẳng có việc thiện nào lớn lao hơn thế nữa. Tôi chắc rằng khi tất cả mọi người đều đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật đạo (Hòa Thượng Tuyên Hóa).

Kinh Lăng Nghiêm hình ảnh HD

#KinhThủLăngNghiêm #KinhLăngNghiêm #HòaThượngDuyLực #TổSưThiền #ThiềnTông

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/am-nhac/

Author

41 Comments

 1. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật con thành tâm cầu nguyện sám hối tội cầu nguyện cho gia đình sức khỏe may mắn an lạc thành tâm sám hối

 2. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật là đấng giác ngộ toàn năng khai thị cho hết thảy chúng sinh được giác ngộ đồng thành phật đạo .nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

 3. Yen Thi Bui Reply

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát

 4. TrungDuc Nguyen Reply

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 5. Phúc Đức cho ai nghe trọn bộ kinh này.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 6. Cứ mỗi chữ là một viên kim cương to bằng quả đĩa cầu mà chúng ta đang sống nếu sống và làm theo lời của bài pháp này thì không phải chịu đựng dau khổ

 7. Download : MP3 ➔ https://gianggiai-chulangnghiem.blogspot.com
  NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
  ➔ https://kinhlangnghiem.wordpress.com

 8. Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm ! Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát !

 9. Đừng bao giời cãi những đứa ngu vì chúng nó quá đông . Thời nay pháp dâng tận miệng đọc cho nghe mà còn kêu dài kêu đủ thứ . Nghe pháp cũng chấp đủ thứ , người ta đã bỏ công sức ra đọc cho mà nghe thì phải biết quý trọng . Mấy đứa mới học đk tý , chưa ngộ răng ngộ vào tai ra mồm đừng tỏ ra mình giỏi , nếu mà ngộ lời của chư phật nói trong kinh thì đã không ở đây

 10. Thao Phuong Reply

  Cam on tat ca cac vi Bo tat da cung nhau lam nen Video nay , cho tat ca moi nguoi duoc nghe phap.

 11. Kim Chi Nguyen Reply

  Nam mô thủ lăng nghiêm hội thuong Phật Bồ tát 🙏🙏🙏

 12. Kim Chi Nguyen Reply

  Nam mô thủ lăng nghiêm hội thuong Phật Bồ tát 🙏🙏🙏

 13. Mình có nhu cầu tặng Bộ kinh Lăng nghiêm miễn phí cho những ai muốn tụng kinh và đọc Kinh .
  Xin vui lòng liên hệ số điện thoại zalo kết bạn số : 0965 583888
  Mình ở hà nội mỹ đình . và gửi địa chỉ qua zalo .
  Các bạn ở xa , mình có thể gửi qua bưu điện.

 14. Thily Nguyen Reply

  Nam mô bổn sự Kinh lăng nghiêm vô lượng Công đức

 15. Thần Hoa Tâm Reply

  Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ tát.🙏🙏🙏 Con nguyện đời đời kiếp kiếp dù sanh về nơi đâu cũng sẽ được gặp và hộ trì THỦ LĂNG NGHIÊM CHÂN KINH.

 16. Ông Thầy ơi ! Thời Đức PHẬT cho con số 8 vạn 4 ngàn năm có nghĩa là rất nhiều không thể ĐẾM được , không như con SỐ HỌC ngày nay. Chịu khó nghe hết bài giảng dài lê-thê của ông, tôi mới hiểu ra ông THẦY nầy đang đánh phá PHẬT-GIÁO. Là TÀ MA NGOẠI ĐẠO đây.

 17. Vinh Thinh Nguyen Reply

  Cái căn bản cuối cùng của Đạo Phật nói riêng và Đạo nói chung đều nằm ở Vô Vi Pháp, cái thầy hữu vi rốt cục vẫn là U Minh cho nên Đức Phật mới nói Pháp mà không phải là Pháp ấy mới gọi là Pháp, Kiến thấy Như Lai mà không phải là Như Lai ấy mới gọi là Như Lai.

 18. Nghe pháp mà chen nhạc Vô thật vô trí Nghe pháp là để thanh tịnh để lắng nghe từng lời pháp lại chen nhạc lẻng kẻng Len keng

 19. Phuong Truong Reply

  Lúc đầu mình nghe không hiểu gì, nhưng khi nghe thầy Thích Giác Khang ,và Thầy Mình Đăng Quang ,Hệ Phái
  Khất Sĩ ,lần lần đả h
  iễu

 20. Duong Que Anh Reply

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 21. nguyễn tuấn Nhân Reply

  vọng là có ngôn từ đã vọng rồi ; thế lưu bố tưởng có thể tạm kể ra PL 2554 năm ,…

 22. Một bộ kink vĩ đại .. nhưng nhạc nền quá nhiễu như ma quỷ phá quấy

 23. nguyễn tuấn Nhân Reply

  Cách đây hơn 2500 năm mà ông ta có ngôn ngữ thấu suốt cùng tận như vậy ! Quả thật đáng kính phục !

 24. Khanh Nguyen Reply

  Buôn bỏ/Bỏ buôn.
  Buôn mà kg bỏ tay vẩn nấm.
  Bỏ mà kg buôn tay vẩn cầm.
  Đời người được mất đều về kg.
  Lúc sinh ra đôi bàn tay trắng.
  Thi lìa trần trắng cả bàn tay.
  Các bụi lại trở về các bụi.
  Nhân gieo nhân quả nhân quả.
  Nghiệp nhân sinh xoay triển luân hồi.
  Buôn bỏ Bỏ buôn nhất tâm nhứt niệm.
  Nam mô a di đà phật bổn sư thích ca mâu ni phật.
  An lành an lành đến tất cả chúng sinh.
  Nam mô a di đà phật

 25. mình khong hiểu chỗ . Tiên chết sống lại làm mị.. hoac chet thân chưa hủy quỉ nhập vào… ôi minh sợ ma …………. xin giup minh

 26. nam mo a di da phat
  minh thich hoc phat nhung can co minh dan don wa,,

 27. Vinh Thinh Nguyen Reply

  nghe, hiểu biết, có cái biết đó đã là chấp ngã, nói lên lời đó đã là chấp ngôn, nhân duyên hiện tiền, kiến tánh gặp ngộ

Write A Comment