Khi bạn upload bất kỳ tệp tin có dung lượng lớn hơn 2MB lên Website WordPress trên Localhost, bạn có thể gặp lỗi “Error: Exceed the maximum upload size for this site”. Mặc định, kích thước tối đa của tệp tin upload là 2MB. Vì vậy, nếu bạn muốn upload tệp tin có dung lượng lớn hơn, bạn cần thay đổi giá trị này (Xem chi tiết bài viết tại: )
Nếu bạn đang chạy XAMPP, bạn đi đến bảng điều khiển XAMPP. Bạn nhấp chuột trái vào nút Config » Chọn PHP (php.ini) để mở tệp tin php.ini (bạn có thể sử dụng Notepad hoặc Notepad++ để mở tệp tin)

– Bạn tìm các đoạn mã dưới đây:

max_execution_time=60

post_max_size=2M

upload_max_filesize=2M

Và thay thế các giá trị đó như sau:

max_execution_time=500

post_max_size=100M

upload_max_filesize=100M

Khởi động lại Apache Service để áp dụng các thay đổi.

Nguồn: https://vikings-jersey.net/

Xem thêm bài viết khác: https://vikings-jersey.net/cong-nghe/

Author

5 Comments

  1. đây nè http://bit.ly/2HEt2DG. nhận thiết kế web wordpress chuẩn seo https://www.hoangweb.com/thiet-ke-website-wordpress . cảm ơn bạn nhiều . video hướng dẫn cách khắc phục khi đưa dữ liệu lên localohost xampp

Write A Comment